Erkend loopbaanprofessional

Noloc (Nederlandse vereniging van loopbaanprofessionals) is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Als lid van Noloc houd ik mijn deskundigheid in mijn vakgebied op peil. 

Noloc zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van haar leden en behartigt hun belangen.

Voor opdrachtgevers en cliënten betekent mijn lidmaatschap van Noloc dat ik me houd aan de gedragscode, de klachtenregeling en het privacyreglement van Noloc. 

noloc erkend loopbbaanprofessional - klein JPEG bestand.jpeg

Algemene voorwaarden Noloc.pdf

  

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Integer, vakkundig en gecertificeerd loopbaancoach