Coaching

Ieder mens komt wel eens in een situatie terecht waarin behoefte is aan een klankbord. Coaching helpt in elke levensfase en in elk stadium van persoonlijke en professionele ontwikkeling, bij werkgerelateerde of levensvragen. Wellicht wilt u binnen uw huidige baan uw persoonlijk functioneren verbeteren of loopt u regelmatig tegen dezelfde hindernissen of problemen aan.

Het doel van coaching is dat u meer inzicht krijgt in uw huidige situatie, dat u belemmerende gedragspatronen herkent en leert los te laten. U zet stappen in de ontwikkeling van ander, effectiever gedrag.

Na afloop van het coachtraject neemt uw zelfinzicht en zelfsturend vermogen toe. U kunt meer invleod uitoefenen op uw handelen.

Mijn rol als coach is faciliterend en spiegelend, waardoor u wordt geconfronteerd met uw eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Een belangrijke voorwaarde is dat u gemotiveerd bent om actief aan een oplossing te werken.

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Klankbord voor persoonlijke en professionele ontwikkeling