Coaching

Ieder mens komt wel eens in een situatie terecht waarin behoefte is aan een klankbord. Coaching helpt in elke levensfase en in elk stadium van persoonlijke en professionele ontwikkeling, bij werkgerelateerde of levensvragen. Wellicht wil je binnen je huidige baan je persoonlijk functioneren verbeteren of loop je regelmatig tegen dezelfde hindernissen of problemen aan.

Het doel van coaching is dat je meer inzicht krijgt in je huidige situatie, dat je belemmerende gedragspatronen herkent en leert los te laten. Je zet stappen in de ontwikkeling van ander, effectiever gedrag.

Na afloop van het coachtraject neemt je zelfinzicht en zelfsturend vermogen toe. Je kunt meer invleod uitoefenen op je handelen.

Mijn rol als coach is faciliterend en spiegelend, waardoor je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Een belangrijke voorwaarde is dat je gemotiveerd bent om actief aan een oplossing te werken.

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Klankbord voor persoonlijke en professionele ontwikkeling