Werkwijze

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Op basis van inzicht leert u stap voor stap om gewenst gedrag te oefenen en ongewenst gedrag los te laten, waardoor u zich weer goed voelt en beter functioneert. 

Het coachingstraject is op maat. Al naar gelang de situatie en de vraag wordt het aantal coachingsgesprekken samen met u bepaald. 

U krijgt inzicht in kwaliteiten en valkuilen en op welke manier u de valkuilen kunt ombuigen naar positief, gewenst gedrag.

U leert uw energiegevers en stressbronnen kennen en u leert hoe u deze kunt vertalen naar gewenste acties.  

U achterhaalt welke belemmerende overtuigingen u hanteert en bepaalt waar u wel of geen invloed op heeft. 

 

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Herkenning van ongewenst gedrag en stap voor stap gewenst gedrag oefenen.