Werkwijze

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Op basis van inzicht leer je stap voor stap om gewenst gedrag te oefenen en ongewenst gedrag los te laten, waardoor je je weer goed voelt en beter functioneert. 

Het coachingstraject is op maat. Al naar gelang de situatie en de vraag wordt het aantal coachingsgesprekken samen met jou bepaald. 

Je krijgt inzicht in kwaliteiten en valkuilen en op welke manier je de valkuilen kunt ombuigen naar positief, gewenst gedrag.

Je ontdekt je energiegevers en stressbronnen       kennen en leert hoe je deze kunt vertalen           naar gewenste acties.  

Je achterhaalt welke belemmerende                 overtuigingen je hanteert en bepaalt                   waar je wel of geen invloed op hebt. 

 

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Herkenning van ongewenst gedrag en stap voor stap gewenst gedrag oefenen.