Outplacement

Outplacement is gericht op een nieuwe start, namelijk een baan die bij je past. Het kan dan nodig zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een outplacementtraject te starten. Mijn bureau kan dit traject zorgvuldig, op maat en resultaatgericht begeleiden.

Voordat je start met het outplacementtraject, vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt afgestemd of je wensen en verwachtingen en mijn werkwijze voldoende op elkaar aansluiten. Ook wordt gekeken of je gemotiveerd bent voor het traject, wat essentieel is voor een succesvolle deelname.

Analyse en coaching spelen een belangrijke rol gedurende het outplacementtraject. De start van outplacement is de zelfanalyse met inzicht in je persoonlijkheidstype,  talenten, gemaakte keuzes, wensen en behoeften en je ambities.

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

De stap naar een nieuwe fase in uw loopbaan