Fasen in outplacement

De duur van een outplacementtraject is afhankelijk van de vraagstelling en is maatwerk. De gemiddelde duur is ongeveer 9 maanden.

ANTISPAM-info@ln.krewnedleh
Aldje van Helden
Tel: 053 - 478 22 88
Mobiel: 06- 543 75852
Kvk: 08132637

Stapsgewijs op weg naar een nieuwe baan